« UTSTÄLLARE
Holavedens handelshus

Holavedens handelshus

Björksavsprodukter

Vi ställer ut med produkter av björksav som glögg, snaps, vin och älgörtdryck. Holavedens handelshus bildades år 2000 och har ett femtontal medlemmar som är jord- och skogsbrukare. Vi tillverkar grillkol och tappar björksav som det tillverkas produkter av. Vi vill ta fram saker som inte alla andra har.